Poznań, 21-23 października 2021 r.

W odpowiednich zakładkach na stronie można już zapoznać się z ramowym programem konferencji, informacjami dotyczącymi opłat oraz terminów zgłoszeń. Już niedługo otwarta zostanie rejestracja na konferencję.

Szanowni Państwo,

Z ogromną przykrością informujemy, że sytuacja epidemiczna i publikowane przez epidemiologów prognozy spowodowały konieczność przełożenia terminu zapowiadanej na ten rok IV Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej pt. „Psychologia kliniczna w teorii i praktyce oddziaływań psychologicznych”. Zapowiadamy nowy termin spotkania w Poznaniu 21-23 października 2021 roku i mamy jednocześnie nadzieję, że wówczas przebiegnie ono w atmosferze większego poczucia bezpieczeństwa o zdrowie wszystkich uczestników konferencji.

Może uda nam się wówczas spojrzeć – już z pewnym dystansem – na zbierane dzisiaj doświadczenia w pracy klinicznej i psychoterapeutycznej z pacjentami, z którymi dzielimy poczucie zagrożenia o zdrowie i życie oraz konsekwencje przedłużającej się izolacji społecznej. Będziemy mogli spojrzeć i przedyskutować, jak wspierane przez nas osoby i my sami radziliśmy sobie z tą nieznaną i nader złożoną sytuacją – przejścia z życia społecznego w „realu” na kontakty on-line.

W tym trudnym dla nas wszystkich okresie pozostańmy solidarni i zjednoczeni jako środowisko, niosąc pomoc taką, jakiej osoby zgłaszające się potrzebują, wspierając szczególnie personel medyczny w ich niebezpiecznej pracy i pełnionej misji.

Życzymy Państwu zdrowia i do zobaczenia w przyszłym roku!

Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska
Wydział Psychologii i Kognitywistyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. UJ dr hab. Bernadetta Izydorczyk
Instytut Psychologii Stosowanej Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński

Psychologia kliniczna jest dyscypliną naukowo-badawczą, która znalazła szerokie zastosowanie nie tylko w opisywaniu i wyjaśnianiu przejawów i patomechanizmów zaburzeń psychicznych i zachowania, ale stworzona przez nią wiedza posłużyła konstruowaniu zarówno różnych modeli i programów w obszarze poradnictwa zdrowotnego, jak i szkół psychoterapii. Zgodnie z wypracowanymi regułami postępowania, psychologowie kliniczni wykorzystują konkretne teorie i modele bio-psycho-społeczne w diagnozie wyjaśniającej zjawisko aktywowania się zaburzenia psychicznego u jednostki, która stanowi punkt wyjścia do wskazania skutecznych oddziaływań psychologicznych i psychoterapeutycznych.   

Zbliżająca się konferencja będzie poświęcona rozważaniom i dyskusjom nad związkami między teoriami psychologicznymi i praktyką kliniczną w zakresie szeroko rozumianego  psychologicznego poradnictwa zdrowotnego, prewencji i psychoterapii.  

Zapraszamy do wspólnych rozważań, dyskusji i prezentacji wyników badań, które  pozwolą odpowiedzieć na nurtujące nas pytania w obszarach każdej z subdyscyplin psychologii klinicznej dzieci, młodzieży i dorosłych.  

Prof. dr hab.  Lidia Cierpiałkowska

Wydział Psychologii i Kognitywistyki
Uniwersytet im. A Mickiewicza

Prof UJ dr hab. Bernadetta Izydorczyk

Instytut Psychologii Stosowanej Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński

Zapraszamy do zapoznania się z krótką relacją z Konferencji pod linkiem:

 Podsumowanie 3KKPK

Szanowni Państwo,

podczas III Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej " Modele uprawiania psychologii klinicznej w teorii i praktyce" 22-24.11.2018r. odbył się konkurs na najciekawszy poster naukowy:

Wyniki konkursu były następujące:

I miejsce (41 punktów/45pkt)

Aleksandra Pilarska

Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Typ osobowości a wrażliwość empatyczna: mediująca rola skłonności do doświadczania wstydu i poczucia winy

II miejsce(40 punktów/45pkt)

Karolina Kabzińska

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Psychospołeczne aspekty odstawienia leków psychotropowych

III miejsce
Ewa Turska, Alicja Nasiłowska - Barud (38 punktów/45pkt)
Dylematy psychologicznej diagnozy klinicznej pacjentów oddziału hematoonkologicznego

Nagrodę publiczności otrzymał poster:

Agata Szekiełda
Paweł Kleka
Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nadia Bryl
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Temperamentalne  uwarunkowania jakości snu i jego zaburzeń u młodych dorosłych

Wszyscy nagrodzeni uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom oraz upominek książkowy.
serdecznie gratulujemy
sekretarz komisji

Monika Mielcarek
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram