Poznań, 21-23 października 2021 r.

II KKPK

II KKPK

W dniach 24-26 listopada 2016 roku odbyła się II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej pt.: Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej, organizowana przez Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej IP UAM oraz Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii.

Konferencja zgromadziła 400 uczestników. W programie znalazło się 9 warsztatów o różnorodnej tematyce, 7 wykładów plenarnych, 150 referatów przedstawionych w 38 sesjach i sympozjach, sesja plakatowa, na której zaprezentowano 20 plakatów oraz dyskusja panelowa na temat integracji teorii i praktyki psychologicznej. Podczas obrad było wiele okazji do wszechstronnej wymiany poglądów na temat zmian w teorii i praktyce klinicznej, które mają charakter rozwojowy, a także tych, które są próbą stworzenia nowego ujęcia, wwyniku połączenia założeń pochodzących z różnych modeli teoretycznych bądź praktycznych.

Podczas konferencji odbyło się spotkanie z autorami nowego podręcznika do psychologii klinicznej.

Pobierz PROGRAM II KKPK

Pobierz KSIĄŻKĘ ABSTRAKTÓW II KKPK

zapisz się już dziŚ

21-23 października 2021 R. - POZNAŃ
ZAPISY
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram