Poznań, 21-23 października 2021 r.

Informacje dotyczące prezentacji posterów + konkurs

AKTUALNOŚCI
Autor: zpzipk

Informacje dotyczące prezentacji posterów + konkurs

Opublikowano 6 września 2021

Szanowni Państwo!
Z uwagi na zdalną formę kontaktu w czasie Konferencji sesja plakatowa będzie miała formę krótkich wystąpień polegających na omówieniu treści zgłoszonego plakatu. Każde wystąpienie powinno trwać nie dłużej niż 3 minuty. Po zakończeniu prezentacji uczestnicy sesji zostaną poproszeni o zadawanie pytań. Plakaty będą prezentowane zgodnie z kolejnością, która zostanie zamieszczona w programie konferencji.

Jednocześnie organizatorzy IV Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej zapraszają do udziału w konkursie na najciekawszy poster naukowy. Wyróżnienie zostanie przyznane w dwóch kategoriach:

Zapraszamy do zgłaszania abstraktów posterów!

Udostępnij 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram