Poznań, 21-23 października 2021 r.

IV Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej - komunikat nr 2

AKTUALNOŚCI
Autor: zpzipk

IV Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej - komunikat nr 2

Opublikowano 29 marca 2020

Psychologia kliniczna jest dyscypliną naukowo-badawczą, która znalazła szerokie zastosowanie nie tylko w opisywaniu i wyjaśnianiu przejawów i patomechanizmów zaburzeń psychicznych i zachowania, ale stworzona przez nią wiedza posłużyła konstruowaniu zarówno różnych modeli i programów w obszarze poradnictwa zdrowotnego, jak i szkół psychoterapii. Zgodnie z wypracowanymi regułami postępowania, psychologowie kliniczni wykorzystują konkretne teorie i modele bio-psycho-społeczne w diagnozie wyjaśniającej zjawisko aktywowania się zaburzenia psychicznego u jednostki, która stanowi punkt wyjścia do wskazania skutecznych oddziaływań psychologicznych i psychoterapeutycznych.   

Zbliżająca się konferencja będzie poświęcona rozważaniom i dyskusjom nad związkami między teoriami psychologicznymi i praktyką kliniczną w zakresie szeroko rozumianego  psychologicznego poradnictwa zdrowotnego, prewencji i psychoterapii.  

  • Jakie są związki między teorią i praktyką kliniczną, zwłaszcza zdrowotnym poradnictwem psychologicznym, psychoterapią i pomocą w kryzysie? 
  • Czy aktualne integracyjne koncepcje zaburzeń psychicznych znajdują zastosowanie w diagnozowaniu i oddziaływaniach terapeutycznych? 
  • Jakie występują związki między postępowaniem diagnostycznym i praktyką oddziaływań psychologicznych i psychospołecznych? 
  • Jakie są zasady i reguły postępowania i wnioskowania diagnostycznego w procesie oddziaływań terapeutycznych i zdrowotnych?
  • Jaką wiedzę i jakie kryteria stosuje psycholog kliniczny dokonując wyboru konkretnego programu pomocy psychologiczną lub psychoterapeutyczną? Jakie znaczenie w wyborze mają wyniki badań nad efektywnością oddziaływań pomocowych? 

Zapraszamy do wspólnych rozważań, dyskusji i prezentacji wyników badań, które  pozwolą odpowiedzieć na nurtujące nas pytania w obszarach każdej z subdyscyplin psychologii klinicznej dzieci, młodzieży i dorosłych.  

Prof. dr hab.  Lidia Cierpiałkowska

Wydział Psychologii i Kognitywistyki
Uniwersytet im. A Mickiewicza

Prof UJ dr hab. Bernadetta Izydorczyk

Instytut Psychologii Stosowanej Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński

Udostępnij 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram