Poznań, 21-23 października 2021 r.

Panele dyskusyjne

Panele dyskusyjne

SOBOTA 23.10 godz. 14:30-16:30

Panel dyskusyjny: Psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych

Nowe zjawiska w procesie terapii u pacjenta, terapeuty i w ich relacji w czasie pandemii.

prof. UJ dr hab. Bernadetta Izydorczyk
psycholog, psychoterapeuta, superwizor
konsultant krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej
Uniwersytet Jagielloński

Anna Gąsiorowska-Krawczyk
psycholog, psychoanalityk, superwizor
Ośrodek Psychoterapii i Myśli Psychoanalitycznej

Agata Kaźmierska
psycholog, psychoterapeuta
Kierownik Poradni Wsparcia Psychicznego UAM

Łukasz Mech
psychiatra, psycholog, psychoterapeuta
Dyrektor ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie

prowadzenie:
dr Dominika Górska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Panel dyskusyjny: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Rola regulacji emocjonalnej u dzieci i ich rodziców oraz jej znaczenie dla wzajemnych relacji, diagnozy i leczenia.

dr hab. Agnieszka Słopień
psychiatra, psychoterapeuta
konsultant krajowy w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży
Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM w Poznaniu

dr Katarzyna Sitnik-Warchulska
psycholog kliniczny, psychoterapeuta
konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej
Uniwersytet Jagielloński

dr Anna Jakubowska-Winecka
psycholog kliniczny
Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Katarzyna Goch
psycholog, psychoterapeuta
Wrocławski Zespół Terapii Psychodynamicznej

prowadzenie:
prof. UZ dr hab. Iwona Grzegorzewska
Uniwersytet Zielonogórski

Panel dyskusyjny: Badania naukowe w psychologii klinicznej

Czy objawy somatyczne są izomorficzne do konstruktów psychologicznych i co wynika z odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej dla naszej praktyki badawczej.

prof. dr hab. Jerzy M. Brzeziński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Stanisław Kowalik
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuch
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prowadzenie:
dr Paweł Kleka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Panel dyskusyjny: Neuropsychologia kliniczna

Sytuacja pacjentów z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego w systemie ochrony zdrowia - możliwości diagnostyczne i rehabilitacyjne neuropsychologów klinicznych.

prof. UMCS dr hab. Aneta Borkowska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Maciej Karaszewski
psychiatra
Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia

dr Piotr Markiewicz
psycholog
Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

prowadzenie:
dr hab. Agnieszka Pawełczyk
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

zapisz się już dziŚ

21-23 października 2021 R. - POZNAŃ
ZAPISY
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram