Poznań, 21-23 października 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszy poster 3 KKPK

AKTUALNOŚCI
Autor: zpzipk

Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszy poster 3 KKPK

Opublikowano 28 listopada 2018

Szanowni Państwo,

podczas III Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej " Modele uprawiania psychologii klinicznej w teorii i praktyce" 22-24.11.2018r. odbył się konkurs na najciekawszy poster naukowy:

Wyniki konkursu były następujące:

I miejsce (41 punktów/45pkt)

Aleksandra Pilarska

Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Typ osobowości a wrażliwość empatyczna: mediująca rola skłonności do doświadczania wstydu i poczucia winy

II miejsce(40 punktów/45pkt)

Karolina Kabzińska

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Psychospołeczne aspekty odstawienia leków psychotropowych

III miejsce
Ewa Turska, Alicja Nasiłowska - Barud (38 punktów/45pkt)
Dylematy psychologicznej diagnozy klinicznej pacjentów oddziału hematoonkologicznego

Nagrodę publiczności otrzymał poster:

Agata Szekiełda
Paweł Kleka
Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nadia Bryl
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Temperamentalne  uwarunkowania jakości snu i jego zaburzeń u młodych dorosłych

Wszyscy nagrodzeni uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom oraz upominek książkowy.
serdecznie gratulujemy
sekretarz komisji

Monika Mielcarek
Udostępnij 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram