Poznań, 21-23 października 2021 r.

Zgłoszenia wystąpień

Zgłoszenia wystąpień

Możliwość zgłoszeń zostanie uruchomiona ponownie wkrótce.

Zgłoszenia udziału w konferencji do 30.09.2021.
Zgłoszenia abstraktów do 17.09.2021.
Nadsyłanie posterów na sesję plakatową do 18.10.2021.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania indywidualnych prezentacji, a także organizacji sympozjów naukowych oraz warsztatów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w konferencji.

Przewidujemy następujące formy prezentacji: wykłady plenarne, dyskusje panelowe, sympozja naukowe, sesje tematyczne, sesje plakatowe oraz warsztaty (zob. Program Ramowy na stronie internetowej). Zakładamy, że w każdej z tych form udział wezmą osoby reprezentujące różne ośrodki badań naukowych i/ lub praktyki psychologicznej.

Zgłoszenie sympozjum

 • Sympozjum składa się z 3 do 5 wystąpień spójnych tematycznie, zgłaszanych przez organizatora sympozjum
 • Prelegenci powinni pochodzić z różnych ośrodków naukowych (przynajmniej dwóch)
 • Organizator zgłasza sympozjum podając jego tytuł i opis oraz autorów i tytuły referatów składających się na sympozjum
 • Poszczególni prelegenci zgłaszają indywidualne referaty wpisując nazwę sympozjum w odpowiednim miejscu w formularzu

Abstrakt referatu/plakatu
Długość: maks. 250 słów
Streszczenie powinno zawierać:

 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Procedurę badania
 • Wyniki
 • Wnioski

Abstrakt warsztatu
Długość: maks. 250 słów
Streszczenie powinno zawierać:

 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Cele warsztatu
 • Opis odbiorców warsztatu
 • Ewentualne wymagania dodatkowe

Czas trwania referatu to 15-20 minut – w zależności od liczby referatów w sesji
Czas trwania warsztatu to 180 minut

Z uwagi na zdalną formę kontaktu w czasie Konferencji sesja plakatowa będzie miała formę krótkich wystąpień polegających na omówieniu treści zgłoszonego plakatu.

Każdy plakat powinien być przygotowany w poziomie, w formacie 16/9, w rozmiarze nie większym niż A1. Postery będą prezentowane na sesji w formie elektronicznej wraz z 5 minutowym omówieniem autora. Po zakończeniu prezentacji uczestnicy sesji zostaną poproszeni o zadawanie pytań. Plakaty będą prezentowane zgodnie z kolejnością, która zostanie zamieszczona w programie konferencji. Pliki z posterami i pytania proszę kierować do Michała Sieńskiego sienski@amu.edu.pl.
Najciekawsze prace zostaną wyróżnione nagrodami.

zapisz się już dziŚ

21-23 października 2021 R. - POZNAŃ
ZAPISY
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram